Støttepartnarar

Øygarden Visningssenter AS har fått tilsegner om støtte frå følgande eksterne aktørar:

 

Visjon Vest - Sparebanken Vest sitt almennyttige fond har tildelt prosjektet NOK 1.000.000,- i støtte; for å utvida og forbetra kafèdrifta ved Kystmuseet  i Ovågen - til glede for gjestane som ynskjer å besøkja visningsanlegget og museet.

 

 

Hordaland Fylkeskommune har gjeve tilsegn om støtte på NOK 300 000,

 

 

Me har fått tilsegn på inntil NOK 500 000,- frå Innovasjon Norge

Kystperlen