Lenkjer

Lokale lenkjer:

http://www.blomsea.no

Blom Fiskeoppdrett AS

http://www.kysteventyret.no

Informasjonsside om reiselivsnæringa på Sotra og i Øygarden

http://www.oygarden.kommune.no

Heimesida til kommunen 

http://www.nautnes.com

Rorbuer og fisketurisme i Øygarden

http://www.blomvagfjordhotell.no

Hotell i Blomvågen, like ved Kystmuseet og visningssenteret

 

Om oppdrettsnæringa:

http://www.fhl.no

Fiskeri og havbruksnæringens landsforening.

http://www.seafood.no

Eksportutvalget for fisk

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/tema/akvakultur.html?id=1282

Fiskeridepartementet sine sider om akvakulturnæringa

http://www.bellona.no/Havbruksweb/index_html

Bellona sin havbruksweb

 

Samarbeidspartnarar i anlegget

http://www.skretting.no

http://www.biomar.no

http://www.ewos.no

Leverandørar av fiskefôr til visningsanlegget

http://www.coast.no

Stor fiskeeksportør med kontor i Bergen, Måløy og Boston

http://www.salmongroup.no

Nettverksbedrift for mindre familieeide oppdrettsselskaper som Blom Fiskeoppdrett AS er medlem av.

Kystperlen